Καλωσόρισμα στην Ιστοσελίδα του Σχολείου μας.

Το σχολείο μας

Το σχολείο μας

Με χαρά σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του σχολείου μας, του 5ου Δημ. Σχολείου Κομοτηνής.

Αποτελεί κοινή παραδοχή σε όλους μας ότι ο κόσμος μας αλλάζει και εξελίσσεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Μεγάλο ρόλο στην ταχύτητα των αλλαγών αυτών έπαιξε και εξακολουθεί να παίζει η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα το διαδίκτυο, το οποίο λόγω της αμεσότητας και της ταχύτητας, αποτελεί χρήσιμο και απαραίτητο εργαλείο.

Με βάση αυτά τα δεδομένα  και θέλοντας να  αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας δίνει η ψηφιακή επανάσταση ,το σχολείο μας σχεδίασε τη νέα του ιστοσελίδα , η οποία δεν είναι στατική αλλά με δυνατότητες διαρκούς ανάπτυξης, εξέλιξης και  συνεχούς ροής περισσότερων χρήσιμων πληροφοριών.

Μέσα από την ιστοσελίδα οι γονείς και οι φίλοι θα έχουν έγκαιρη και άμεση πληροφόρηση για τη ζωή και το πολυσύνθετο έργο του σχολείου μας. Θα υπάρχουν επίσης χρήσιμες ανακοινώσεις και ενημερωτικά κείμενα.

Με τη δημιουργία της ιστοσελίδας μας, το σχολείο μας προσφέρει  έναν άλλο τρόπο και μια άλλη διάσταση στο χώρο της επικοινωνίας και ενημέρωσης σχολείου ? γονέων.

Προσδοκούμε η προσπάθειά μας αυτή να έχει τη συμπαράσταση και τη συνεργασία όλων μας, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη και τη βελτίωσή της για να είναι χρήσιμη στους επισκέπτες της.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου για το αμέριστο ενδιαφέρον και τη συνεργασία τους για την πραγμάτωση του σκοπού της διαπαιδαγώγησης των παιδιών .

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Ο Δ/ντής

Τζιώτζιος Κω/νος

Τα σχόλια έχουν κλείσει.